رسول پارسی را آزاد کنید ! خواست شبکه زنان جمهوری خواه

0 832

جمعی از اعضای شبکه زنان جمهوری خواه نوین (مقیم در کشور ایران) طی تجمعی خواهان رهاسازی استاد رسول پارسی و همچنین آزاد سازی فعالان حقوق بشر، خبرنگاران و نظامیان پیشن که در قید زندان طالبان اند، شدند.

حلیمه پژواک رییس شبکه زنان جمهوری خواه نوین با ارسال بیانیه ای به (مونیخ ژورنال) میگوید:

طالبان با حبس و قید نمودن استاتید دانشگاها، فعالین حقوق بشر ،خبرنگاران و نظامیان پیشن ، ضعف وهویت ساخته شده خود را به جهان نشان داده و در عین حال با جبر و اکراه حکومت دیکتاتوری و استبدادی خویش را برملت ما تعمیل می نمایند.

خانم پژواک و شمار دیگری از زنان معترض عضو این شبکه میگویند که زنان مبارز و شجاع افغانستان هرگز با حاکمیت استبدادی، زور گوی وتبعیض گرای طالب ساز گار نبوده و به مبارزات خود علیه خشونت های این گروه ادامه خواهند داد.

رسول پارسی زاده‌ی ولایت هرات، فعال اجتماعی و استاد پیشین دانشگاه هرات بود که در ششم ماه مارچ 2023، از سوی استخبارات طالبان به دلیل نشر مطالبی در فضای مجازی اط سوی استخبارات طالبان در  شهر کابل بازداشت شد.

تا کنون بارها فعالین مدنی، مدافعین حقوق بشر و برخی از سازمان های مدافع آزادی بیان خواهان آزادی رسول پارسی شده اند، اما طالبان همواره به این خواست ها جواب رد داده اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.