زنی از جنس تلاش و ابتکار

بانویی که توانست با ابتکار عمل، جان صد ها هم وطن در معرض خطر خود را نجات دهد.

0 443

بانویی که توانست با ابتکار عمل، جان صد ها هم وطن در معرض خطر خود را نجات دهد.

مریم ساغری یک تن از فعالین مدنی و سیاسی در آلمان است که توانست در جریان و پس از سقوط افغانستان به دست طالبان ، زمینه انتقال صد ها هم وطن در معرض خطر خود را به کشور آلمان فراهم سازد.

خانم ساغری بنیانگزار و مدیر انجمن مبتکران هامبورگ (SIHAM – Soziale initiative Hamburg e.V) است و از جمله فعال ترین خانم هاییست که بخاطر نجات صد ها تن از هم وطنان در معرض خطر خویش شب ها و روز ها تلاش کرده است.

مونیخ ژورنال در یک گفتگوی ویژه روی اینکه چه باعث شد تا خانم ساغری با وجود مشکلات و مصروفیت های شخصی که داشت، اینگونه شب و روز برای نجات جان هم وطنان اش تلاش کند، پرداخت.

آنچه در ذیل می خوانید، نقل قول های مستقیم خانم ساغری در گفتگو با گزارشگر مونیخ ژورنال است.

پس از سقوط افغانستان به دست طالبان در 15 اگست 2021، اکثر رسانه های دنیا تصاویری از یک افغانستان درمانده و چهره های مغموم مردم بخصوص اطفال معصوم را منتشر میکردند.

دیدن این وضعیت در رسانه ها هر روز مرا بیشتر متاثر می ساخت و بر نگرانی هایم می افزود، تا حدی که دیگر هیچ جا برایم آرامش دهنده نبود. تمام نگرانی من در آن شب و روز ها، انسان‌هایی بودند که نیاز به کمک داشتند. آنهایی که به هرجایی درخواست کمک می کردند ولی هیچ جوابی نمی گرفتند. بی سرنوشتی و سردرگمی از یک سو، تهدید جانی و مالی از سوی دیگر. و تنهایی آنها از همه مهم تر مرا به این واداشت که به آنها کمک کنم.

همه این نگرانی ها و عشق به مردمم مرا واداشت که بی تفاوت ننشینم و برای مردم خود کاری بکنم.

پیش گام شدم و جمعی از دوستانم را نیز فراخواندم و باهم دست به اعتراض های گوناگون از قبیل مظاهره، نوشتن نامه به ادارات ذیربط و اعتراض در رسانه های اجتماعی زدیم. از سویی هم همچنان طرح های جامع و مفیدی را به حکومت آلمان پیشنهاد نمودیم.

خانم ساغری میگوید که او نخستین طرح آنلاین برای ثبت نام افراد در معرض خطر را پیشنهاد کرد که از سوی نهاد های مربوطه عملی شد.

به باور خانم ساغری در این طرح، افراد بدون هیچ دخالت بیرونی توانستند خود را جهت انتقال به آلمان ثبت نمایند.

بانو ساغری افزود:”دوسال تمام در بخش پرونده های مورد تهدید از هر راهی کار و در کنارش مبارزه کردم. من از سازمان‌های آلمانی و دوستان بسیار خوب ما تشکری خاص دارم. آنهایی که مرا دلسوزانه و صادقانه حمایت کردند. چه در تظاهرات، چه در بخش نامه ها و چه در دیگرفعالیت های دادخواهانه ام”.

وی افزود: انجمن مبتکران هامبورگ (SIHAM ) برای نخستین بار در یک اقدام مبتکرانه فورم هایی را بگونه آنلاین آماده نمود که از طریق آن افراد واجد شرایط شامل خبرنگاران، قضات، سارنوالان، اعضای نیروهای امنیتی، زنان و اقلیت های جامعه بتوانند آزادانه خود را ثبت نام نمایند.

بانو ساغری افزود که پس از تلاش‌های شبانه روزی، 825 پرونده ثبت شده در این انجمن، به وزارت خارجه آلمان راجع شد که خوشبختانه در نخستین اقدام 480 خانواده (بین4 تا 10 تن درهر پرونده) جواب مثبت دریافت نموده و در مراحل مختلف به کشور آلمان منتقل شدند.

خانم ساغری افزود: زمانی که اولین خانواده هم وطن ما از رسیدن خود به آلمان برایم اطلاع داد، بی نهایت احساس خوشحالی نمودم. از این رو هر روز با انگیزه بیشترتلاش هایم را شدت بخشیدم و ثمره آن نیز هر روز در حال افزایش بود.

در میان خانواده های منتقل شده به آلمان افرادی بودند وهستند که ما برای نجات شان تلاش کردیم اما هنوز نمیدانند که چه کسی بانی انتقال آنان بوده است. زیرا تمام فعالیت های ما به هدف کمک به هم وطنان و نجات جان افراد درمعرض خطر بود.

خانم ساغری از تمام هم وطنانی که به آلمان منتقل شده  و زندگی جدیدی را آغاز نموده اند میخواهد که بخاطر رشد علمی و حرفه ای شان تلاش نمایند، زیرا در آلمان تمام زمینه های زیادی برای رشد و پیشرفت آنان وجود دارد.

تلاش در اوج نا امیدی ها:

بانو ساغری میگوید:” در نخستین روز های کاری اش با مخالفت ها و ناامیدی های زیادی از سوی برخی نهاد ها و برخی هم وطنان قرار گرفته بودم”.

” جواب های منفی ادارات و حرف های مردم باعث شده بود که تیم کوچک ما امید خود را از دست بدهد. شماری از دوستان ما که قرار بود باهم شامل دانشگاه شویم، به ادامه تحصیل پرداختند و مصروف پیشبرد امور کاری خود شدند، اما من  بدون توجه به اینکه یکی از بزرگترین چانس های زندگی ام را از دست می دهم ، همچنان برای نجات جان هم وطنان خود تلاش کردم “.

بر اساس اظهارات خانم ساغری، برخی از هم وطنان ما که سالهاست درآلمان زندگی می کنند، به این باور بودند که نیازی نیست برای انتقال مردم به آلمان تلاش شود. آنها باورمند بودند که مردم باید با وضعیت سیاسی پیش آمده در کشور را بپذیرند و به مبارزات خود در داخل کشور ادامه بدهند. اما به باور خانم ساغری این منطقی نبود که ما اینجا بی تفاوت بنشینیم و تماشاگر این باشیم که هم وطنان ما که سالها در راستای اطلاع رسانی، دفاع از حقوق بشر، حمایت از زنان و دفاع از سرزمین خود مصروف بودند، حالا تحت تهدید باشند و زندگی شان در خطر باشد.

خانم ساغری به این باور بود که باید افراد در معرض خطر را از کشور بیرون بکشیم و سپس همه باهم اینجا یک افغانستان کوچک تشکیل داده و متحدانه به مبارزات خود علیه بی عدالتی ها ادامه میدهیم.

از همین رو، وی دست از تلاش نکشید و مصمم تر از قبل تلاش هایش را در راستای تحقق اهدافش ادامه داد. او اکنون خوشحال است که تلاش ها و زحماتش نتیجه مثبت داشته و توانسته است بانی نجات بسیاری از خانواده های در معرض خطر باشد.

تلاش های خانم ساغری همچنان جریان دارد. وی معتقد است که هنوز شمار زیادی از افراد واجد شرایط در داخل کشور و حتا در کشور های سوم گیرمانده اند و باید برای انتقال آنها به آلمان یا هر کشور امن دیگر تلاش صورت گیرد.

بانو ساغری جهت رسیدگی و ادامه روند بررسی پرونده های افراد مورد تهدید، با توجه به شرایط جدید و تغییر قوانین پذیرش و تصمیمات مهاجرتی اتحادیه اروپا بخصوص آلمان خواسته هایش به ارگان های مربوطه مطرح میکند.

قسمتی از این خواست ها شامل موارد زیر است:

– تسریع روند رسیدگی به کیس های افراد گیرمانده در افغانستان و کشور های سوم

– ایجاد لینک های ثبت نام مشخص برای سهولت در روند ثبت نام

– ساده تر شدن و سرعت بخشیدن برنامه الحاق خانواده

– حمایت مالی موسسات کوچک در افغانستان بخصوص حمایت از زنان فعال گیر مانده در افغانستان که چاره ای جزادامه زندگی در محدودیت را ندارند.

خدمات مریم ساغری منحیث یکتن از فعال ترین زنان ، تنها به تلاش هایش در کمک برای بیرون کشیدن افراد در معرض خطر از کشور خلاصه نمیشود.

او همچنان در راستای احقاق حقوق اولیه هم وطنان اش بخصوص دسترسی زنان و دختران به حقوق و آزادی‌های شان، مبارزه کرده است.

بانو ساغری کمک های زیادی را با زنان متاثر از خشونت و همچنان خانواده های نیازمند در داخل کشور نیز انجام داده است. وی هنوز هم در حال کمک و همکاری با مهاجرینی است که تازه به کشور آلمان امده اند و تلاش دارد تا زمینه ادغام به جامعه، یادگیری زبان را فراهم نموده و خدمات مشاوره ای رایگان را در اختیار آنان قرار میدهد.

بانو ساغری برای جلب توجه سازمان ها و کشور های حامی دیموکراسی چندین بار تظاهرات و گردهمایی‌هایی را در شهر هامبورگ سازماندهی کرده است.

ساغری میگوید که تمام فعالیت های او داوطلبانه و بدون حمایت هیچ ارگان و سازمانی صورت گرفته است و همچنان برای حمایت از مردم سرزمین اش تلاش می‌کند.

مریم ساغری باشنده اصلی ولایت هرات است. خانواده ساغری در زمان جنگ شوروی به کشور ایران مهاجر شده بودند. بانو ساغری در ایران تا مقطع لیسانس در رشته علوم سیاسی در معتبرترین دانشگاه ایران تحصیل کرده است. همچنان قرار بود که فوق تخصص خود را نیز در رشته دیپلماسی کسب کند که به کشر آلمان آمد.

پس از آمدن به آلمان بر خلاف رشته اصلی خود، در بخش های خدمات اجتماعی تحصیل کرده و دارنده تخصص در بخش مشاوره اجتماعی است.

هرچند مریم ساغری افغانستان را از نزدیک ندیده است، ولی احساس وطن دوستی در گفتار و اعمالش به وضوح مشاهده میشود.

بانوساغری میگوید محبتی که او نسبت به وطن و هم وطنان خود در دل دارد، از وطندوستی والدین اش منشا گرفته است.

 

گزارش: جان محمد حبیبی – نورنبرگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.